ونگر: جایی برای بازیکن جدید نداریم.

146 نظر
598 بازدید

نفت،استقلال را به آتش کشید.

80 نظر
629 بازدید