ونگر: جایی برای بازیکن جدید نداریم.

146 نظر
611 بازدید

نفت،استقلال را به آتش کشید.

80 نظر
639 بازدید